ปูพื้นฐานลูกสร้างความได้เปรียบ-หน้าปกดาวน์โหลด

แจกฟรี!! E-Book

ปูพื้นฐานลูก สร้างความได้เปรียบด้วย

5 Future Skills

คุณจะได้พบกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ดังนี้:

 • เมื่ออาชีพใหม่ ๆ ต้องการทักษะใหม่ การมีพื้้นฐาน Future Skills ที่ดี
  จะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Future Skills จะทำให้คุณ “สำคัญ” เช่นเดียวกับเครื่อง
  จักรกล หุ่นยนต์ และ AI เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชั่วโมง
  การทำงานของหุ่นยนต์ และเครื่องจักร
 • Future Skills จะช่วยเพิ่มทางออกให้คุณ เมื่อตกอยู่
  ในภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบอย่าง
  รุนแรง

CTA-QR-Code-Imagineering-2

กรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร